לבחור בחיים מתוך שמחה

יצירת התלהבות ארגונית

מחקרים רבים שנעשו בארגונים הוכיחו כי עובדים מסופקים ושמחים, הם עובדים יעילים ואפקטיביים יותר לארגון. זה גם הבסיס להתפתחות המסיבית בתחום משאבי האנוש בארגונים, שאמונים על רווחת העובד.

טעות רווחת, עם זאת, היא כי רווחת העובד מושפעת בעיקר מתנאי העסקתו ומימי הכיף שמארגנת החברה. אלו דברים שמספקים הנאה רגעית וחולפת (אם כי חשובה גם כן כמובן) אך לצורך שמירה על שביעות רצון גבוהה לאורך זמן יש צורך בבניית מנגנוני חוסן והעצמה בארגון, כגון: שגרת ניהול אפקטיבית וחיובית בין המנהלים לעובדים, איתור עוצמות העובד והתאמתן לתפקידו, בניית פורומים למעורבות והעצמה, ניהול כישרונות בארגון ובניית עתודה ניהולית